Działając w branży od 1989 roku wzbogacamy swoje doświadczenie w zagadnieniach zabezpieczenia przed szkodnikami obiektów o różnym przeznaczeniu. Obecnie już trzecie pokolenie w naszej rodzinnej firmie poszerza swoją wiedzę w zakresie usług DDD. Zatrudniamy kompetentnych i lojalnych pracowników (niektórzy związani z firmą od 20 lat), dysponujemy wyłącznie fachowym sprzętem i używamy preparatów najwyższej jakości. Posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej działalności na kwotę: 1.000.000,00 zł.
Powyższe aspekty pozwoliły nam, jako pierwszej firmie w Wielkopolsce i jednej z pierwszych w Polsce, wdrożyć Normę Europejską EN 16636:2015.
Norma zawiera jasne wymogi i wytyczne dla dostawców usług DDD w całej Europie, aby zapewnić dostarczenie profesjonalnego systemu zarządzania ochroną przed szkodnikami.

Jest ona podstawą dla audytorów wielu systemów jakości obejmujących usługi ochrony przed szkodnikami.

Jako firma jesteśmy także zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. Daje nam to możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji, wymiany doświadczeń z wykonawcami usług i naukowcami z branży oraz poszerzania wiedzy z zakresu biologii, toksykologii oraz metod prewencji i zwalczania zagrożeń sanitarnych.

Szkolimy nie tylko kadrę kierowniczą, ale również techników, którzy na co dzień wykonują usługi dla Państwa obiektów Posiadamy tytuł specjalisty w zakresie wykonywanych usług.

Obsługujemy obiekty o rozmaitym przeznaczeniu – magazyny logistyczne, hale, zakłady produkcyjne i spożywcze, drukarnie, składowiska odpadów, produkcję rolną oraz inne – z wieloma jesteśmy związani umową od ponad 20 lat.
Wykonujemy kompleksowo szeroki wachlarz usług z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, deodoryzacji oraz zabezpieczania obiektów przed ptakami ( wybrane referencje w załączeniu).
Zwalczamy wszelkiego rodzaju szkodniki, nawet te najbardziej nietypowe.
Stosujemy innowacyjne rozwiązania m.in. używamy atraktantów własnej produkcji na bazie biomasy z owadów oraz stosujemy repelenty odstraszające naturalnego pochodzenia.

Posiadamy uprawnienia do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV, uprawnienia do obsługi podestów ruchomych i podnośników, pozwolenia weterynaryjne do przewozu i składowania padłych gryzoni oraz uprawnienia do prac wysokościowych.

Mamy nadzieję, że przedstawiona poniżej oferta spełni Państwa oczekiwania i pozwoli nam podjąć współpracę.