Monitoring wykonywany przez przeszkolonych techników DDD to: 

 1. Identyfikacja i ocena zagrożenia przed szkodnikami,
 2. Rozpoznanie krytycznych punktów kontrolnych, w jakich pojawić się może zagrożenie celem jego zwalczenia,
 3. Dla każdego punktu kontrolnego ustalenie i podjęcie działań.

Działania na podstawie monitoringu:

 • montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych na zewnątrz – bariera I i II,
 • montaż i oznakowanie chwytaczy żywołownych wewnątrz budynków –bariera III,
 • montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady biegające,
 • montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady latające,
 • założenie siatek przeciw owadom np. na wentylacji,
 • montaż lamp owadobójczych.

Monitoring obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji i raportów z kontroli urządzeń oraz tworzenie trendów aktywności szkodników,
 • wymianę rodentycydów w karmnikach deratyzacyjnych,
 • wymianę atraktantów oraz lepów w chwytaczach gryzoni,
 • wymianę lepów w detektorach owadów,
 • wymianę lepów w lampach owadobójczych,
 • szkolenia z zakresu DDD dla pracowników firmy obsługiwanej.

Posiadamy pojazdy dopuszczone do transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz mamy podpisaną umowę z firmą utylizacyjną.