Zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami

WDROŻENIE ZABEZPIECZENIA DERATYZACYJNO – DEZYNSEKCYJNEGO,  OPRACOWANIE PROGRAMU ZABEZPIECZENIA OBIEKTU PRZED SZKODNIKAMI ORAZ MONITORING 

Dla Państwa obiektu przygotujemy indywidualny „Program zabezpieczenia przed szkodnikami” oparty na dokładnej analizie zagrożeń i ocenie specyfiki obiektu oraz jego otoczenia. Zawiera on aspekty kontroli, zwalczania, ale przede wszystkim ma na celu ograniczenie do minimum ryzyka pojawienia się gryzoni i insektów na terenie objętym ochroną. Program obejmuje:

  • procedury monitoringu i zwalczania gryzoni, owadów biegających oraz latających spełniające wymogi systemów HACCP, GHP, GMP, BRC, AIB, IFS, TESCO oraz normy żywnościowej ISO,
  • protokoły kontroli urządzeń, 
  • plan obiektu wraz ze szczegółowym rozmieszczeniem urządzeń monitorujących,
  • atesty, zezwolenia i karty charakterystyki substancji zawartych w preparatach do dezynsekcji i deratyzacji,
  • certyfikaty ukończonych szkoleń przez pracowników wykonujących usługi DDD,
  • przeszkolenie pracowników Zleceniodawcy na temat przeprowadzania bieżącego monitoringu występowania szkodników.

Oferujemy elektroniczny system monitoringu, dzięki któremu Klient ma bieżący podgląd do dokumentów, raportów oraz zakresu prowadzonych prac w czasie rzeczywistym.